PirateShields

© 2020 by PirateShields. All Rights Reserved.

Privacybeleid & Cookie Verklaring

Versie: 1.0
Laatste wijziging: 01 januari 2020

PirateShields is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

 

Contactgegevens:

PirateShields

Tinnegietersdreef

6216RH Maastricht

+31 (0)6 42 89 08 74

jeroen@pirateshields.com

Wij hechten veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Wij streven er daarom naar om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacybescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de geldige privacywetgeving verwerken.

Dat betekent onder andere dat:
 

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels dit privacy statement;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat vervolgens ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;

 • wij uw recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.

 • PirateShields is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Wij adviseren u om dit statement zorgvuldig te lezen.

   

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van:

 • het kunnen afhandelen van bestellingen, facturaties en betalingen; (Cat A)

 • het kunnen leveren van goederen en diensten (fysiek als elektronisch); (Cat A)

 • ons doel om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; (Cat A)

 • het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor onze belastingaangifte; (Cat A)

 • het kunnen verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor onze (online) events; (Cat B1)

 • het contact met u indien dit nodig is om ons portfolio verder onder de aandacht te brengen. (Cat B2)

   

De eerste 4 punten behoren tot de Categorie A, zijnde de klantrelatie. De laatste 2 punten behoren tot de Categorie B prospectrelatie, bestaande uit Categorie B1 mailing lijst nieuwsbrief en/of (online) events en Categorie B2 eens per kwartaal te contact op te kunnen nemen om ons portfolio onder de aandacht te brengen.

 

De persoonsgegevens kunnen zijn verkregen door middel van telefonisch contact met u of vanuit het contact dat wij met u op een beurs of evenement hebben gehad, of omdat u een aanvraag heeft gedaan voor een demo/trial licentie via mail of onze website. Ook kunnen de persoonsgegevens zijn verkregen omdat u contact heeft gehad met één van de fabrikanten uit ons portfolio en zij, nadat u toestemming heeft gegeven, ons verzocht hebben het contact verder rechtstreeks met u op te pakken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gegevens die wij verwerken als u een klant van ons bent, zijn (Cat A):

 • NAW-gegevens

 • Algemeen, direct en/of mobiel telefoonnummer

 • Groeps- of individueel e-mailadres

De gegevens die wij verwerken wanneer u een nog prospect van ons bent, maar wel toestemming heeft gegeven om onze nieuwsbrief of uitnodigingen voor (online) events per mail aan u te mogen toesturen (Cat B1):

 • NAW-gegevens

 • Algemeen, direct en/of mobiel telefoonnummer

 • E-mailadres

 

De gegevens die wij verwerken wanneer u een nog prospect van ons bent, maar wel toestemming heeft gegeven om u eens per kwartaal te mogen bellen en/of mailen om ons (eventueel gewijzigd) portfolio onder de aandacht te brengen (Cat 2B):

 • NAW-gegevens

 • Algemeen, direct en/of mobiel telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens

Wij zullen u nooit vragen om gevoelige persoonlijke gegevens zoals informatie over medische onderwerpen of gezondheidsdossiers, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, vermeende of gepleegde misdrijven, criminele veroordelingen, raciale of etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, seksuele voorkeur, seksuele geschiedenis, gedrag of genetische informatie. Wij verzoeken u zich te onthouden van het aan ons verstrekken van dergelijke gevoelige persoonlijke gegevens. Indien u deze wel verstrekt zullen wij deze gegevens niet opslaan.

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is gegeven door ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken, tenzij de wet een langere bewaartermijn toestaat of vereist om andere noodzakelijke doeleinden te verwezenlijken.

Voor CV’s en sollicitatiebrieven hanteren wij een bewaartermijn van 4 weken. Ook voor de mailuitwisseling waarin deze gegevens staan. Als u zich heeft ingeschreven of opgegeven voor onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor (online) events, toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten of telefonisch contact, dan bewaren wij die zolang u geen wijziging heeft doorgegeven. Het is te allen tijde mogelijk om de toestemming te wijzigen en/of in te trekken via de unsubscribe knop in het e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar jeroen@pirateshields.com. (Cat B)

Voor klantrelatie-beheer (Cat A) doeleinden kunnen we uw persoonlijke gegevens (bestel-, factuur- en betaal- gegevens) bijvoorbeeld gedurende een adequate en redelijke termijn bewaren; om te voldoen aan fiscale of andere wetten en voorschriften, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode van 7 jaar die wordt geëist door dergelijke wetten en voorschriften; in verband met het opvolgen van verzoeken van overheden of vanuit de rechterlijke macht, voor doeleinden zoals onderzoek of rechtszaken, kunnen we uw persoonlijke gegevens voor een langere retentieperiode bewaren.

Bovendien zullen wij, als u uw eerdere toestemming aan ons voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens wilt intrekken, op uw verzoek stoppen met het verzamelen van uw persoonlijke gegevens en zullen wij alleen uw persoonlijke gegevens bewaren die vóór zo'n intrekkingsverzoek zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze over- eenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

 

Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google  niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die wordt verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Onze instellingen, werkwijze en afhandeling van informatie inzake Google Analytics is afgestemd op de "Privacy vriendelijke instellingen voor Google Analytics" verstrekt door de Autoriteit Persoonsgegeven.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Meer informatie?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies en Analytics vinden:

 

ICTRecht: "Achtergrond Cookiewet"

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?

Consumentenbond: “Cookies verwijderen

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

Autoriteit persoonsgegevens: "Privacy vriendelijke instellingen Google Analytics"

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van veilige overdracht van gegevens en communicatie. Geeft u echter nooit zomaar persoonlijke gegevens door als u daar per e-mail voor benaderd wordt, wij vragen nooit om die gegevens.

Wijzigingen in ons privacy statement

We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen, daarom raden we u aan het op onze website gepubli- ceerde privacy statement regelmatig na te lezen. Een opvallende kennisgeving zoals bijvoorbeeld een e-mailbericht wordt aan u gestuurd om kennis te geven van de belangrijke wijzigingen. U kunt bovenaan de pagina altijd het versienummer en de datum van het privacy statement terugvinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PirateShields. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jeroen@pirateshields.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen we zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, telefonisch contact met u op voor de verificatie. Hier kan dan gevraagd worden om uw contractduur, NAW-gegevens, telefoonnummers, etc..

PirateShields wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezicht- houder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vermoed dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons